Điền Kỵ

Điền Kỵ Là Ai?

Điền Kỵ (tiếng Trung: 田忌; bính âm: Tián Jì), tự là Kỳ, lại còn gọi là Kỳ Tư, được đất phong Từ Châu nên còn gọi là Từ Châu Tử Kỳ, xuất thân từ tông tộc Điền Tề danh giá và là danh tướng nước Tề đầu thời Chiến Quốc.

Trích Gọn Ngắn Về Tiểu Sử:

  • Ngàn vàng thắng cược đua ngựa
  • Trận Quế Lăng đánh bại quân Ngụy
  • Trận Mã Lăng Bàng Quyên tử trận
  • Nương nhờ nước Sở

Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Điền_Kỵ

Marketing

Bán Hàng Có Cần Kế Sách Không?

Bán Hàng Có Cần Kế Sách Không Sau đây tôi xin chia sẻ câu chuyện thực tế mà mình đã…

Read More »
Close