Đại học Stanford

Doanh Nhân Thành Công

Hãy sống như không có ngày mai

Hãy sống như không có ngày mai – Huyền thoại Steve Jobs (cựu CEO Apple) Khi 17 tuổi, tôi đọc ở…

Read More »
Close