Khởi NghiệpNguồn Hàng

Nguồn hàng THỜI TRANG NỮ Đẹp – Rẻ – Tốt Với Hàng Trăm Shop LỚN NHẤT TQ

Danh sách các shop Taobao MAX UY TÍN & LƯỢNG MUA KHỦNG

 

Nguồn hàng THỜI TRANG NỮ Đẹp – Rẻ – Tốt Với Hàng Trăm Shop LỚN NHẤT TQ

THỜI TRANG NỮ
LINK SHOP TÊN SHOP
https://shop100168729.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.dj26ad tb588405_2012
https://shop71007028.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.lpRCG0 小宅女大购物
https://shop59723962.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7tth0H laq139070401
https://shop62028840.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5gJFMX ygywxt
https://shop108688381.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CEm0ih 丫头日系韩版女装
https://shop68673074.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.DfDcYz 迷恋上公主
https://shop107681800.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.YdU7xd 李继飞1991
https://shop107656986.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.nmioT9 美懒懒234
https://shop130809627.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Zdnuh9 genxinli123
https://shop70523617.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7dWbZu 小英chi
https://shop100171285.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.1lqpy7 女装地摊价
https://shop105589415.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.mSlhS4 百度淘淘衣
https://shop105092960.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.fKiSM1 空白格_依
https://shop34900330.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.WNwI8u 蝇蝇_07
https://shop33003356.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.cLD1X3 ◎妞妞◎
https://shop35798994.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.EMdB0N xiechan_2008
https://shop103684818.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.jqy7EX e菲_菲e
https://shop57174551.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.vy7f47 倩影韩风
https://shop73295234.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.0USrVR bakanisinaide
https://shop63004373.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.UKzwmP yy潮流风暴
https://shop110443249.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.REjxa7 yeqiu252468300
https://shop66494869.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.uEjLS7 香港名品1
https://shop36090408.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.cCPuEG 柔柔的完美衣橱
https://shop72343999.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.s2FQBK 美丽妆扮520
https://shop102708427.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.IaXXU3 当学会
https://shop36604307.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5ZHJBf 173当铺
https://shop72029906.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JZ8LlS 果果时尚批发
https://shop73403857.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.kMYPjo aim秀
https://shop71822179.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CBONNI 小川club
https://shop35462827.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3iaJWW 寂寞的蔷薇2008
https://shop108075468.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.0Ot0LK 好孩子v
https://shop103373683.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.h92QYq 够百姓
https://shop33495993.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.bdrd3F xvsh_007
https://shop104279635.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.88RYaJ 香依丽裳
https://shop116426543.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.j0KJ2D 红楼阁527
https://shop101634483.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.yrvY4P yezi1999
https://shop73414042.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.aZMVUv teem111
https://shop65626181.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.SIvTG4 挽云妆
https://shop67603265.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.bYAIy0 yaya110628
https://shop69295499.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.v54qlb 柚子美衣馆
https://shop71747560.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.LEwpxh 米丶mu
https://shop33385175.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.9LEgIm 华玉批发公司
https://shop69666910.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.qTJF2w tb9796980
https://shop109705026.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.sSM3qS 芒果stylenanda
https://shop119171969.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.uXuH7x watermelon_home
https://shop58954390.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.NRYMcD 瑞丽精品体验店
https://shop112106669.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.E04ZvI 枯米枯米
https://shop71128605.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.lPKP0a 亲爱的敏敏666
https://shop103279717.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.MewKtZ 走女人的路8090
https://shop62713543.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8obp4x 紫竹a恋
https://shop100554937.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.OhoxPb yinyinlitao
https://shop64960781.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.VeFif4 鲜滴逗逗
https://shop36341347.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JP3VWp ghiso
https://shop105923116.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ju9doq 爱美很时尚
https://shop62399547.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.qqtGMR 子午风情
https://shop65632219.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.2rLNFw 笨笨酷服饰
https://shop108670355.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.LEuDfP 泥猴家
https://shop104013458.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.DfC8kF 韩潮尚都
https://shop57742470.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.agahnY chengzw2008
https://shop72034471.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Dsq7zd 彤宝宝20086
https://shop66779007.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.tAqvvn 在做一会
https://shop60817818.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5pMeFW 时尚潮流_驿站
https://shop109321639.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.4mWamq 2014最爱夜蒲
https://shop60125909.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.hfw2S7 脚车破尼88
https://shop112323250.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.9fLpYA 饭饭开心了
https://shop66241212.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.K3GYZ8 柠檬草茶语
https://shop67052189.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.UJvIEH 谢万彬
https://shop105922941.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.dYx6lm 衣楼向西
https://shop104970171.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.jLV8nH 苏菲家queen
https://shop101067538.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.koUPPp xiaols24
https://shop320554611.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.MFcjK3 yeqiu1988
https://shop112128674.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Q50tE4 羊小姐女装
https://shop104293784.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.4M477K 卡轩佳人868
https://shop65491518.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CimSY2 kent妮
https://shop108711226.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8jMtvg lincl2011
https://shop64729398.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8fl0nR cschangsheng
https://shop62671015.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Swffds 小静521ing
https://shop35647715.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.vDFcru weiwei_1221
https://shop63560076.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.p8GvAH willwill0118

 

 

GIÀY NỮ
LINK SHOP TÊN SHOP
https://shop72141722.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.TlPxkq 亲亲女鞋温州分公司
https://shop107891416.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.TzRz2n 热带风暴精品女鞋
https://shop67381312.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ibdSqy 敏的杰杰
https://shop102254459.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.nJxUet 大天洪贸易
https://shop104912570.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.n1uza5 木木子女鞋
https://shop35187811.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.zGmglZ 小通通宝
https://shop57066038.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.FNz9RS 南在南方0812
https://shop108292424.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Xzr4uH yangchengling2013
https://shop70400962.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ZUUEjC ever偏爱
https://shop68125209.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JOuxBP 心时代淘淘
https://shop104133116.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.rseyOo tb8395079
https://shop106279019.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Lgf5If 肖飞138
https://shop113103208.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.XtUR79 小高罗乐乐
https://shop72236954.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.zho8po 时尚麦乐
https://shop33145529.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.pvpImV 智慧baby
https://shop36935183.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.IWGTXn 我的时尚部落
https://shop35919627.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JtH3po 华丽的尊贵
https://shop67137713.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.60qaPw 百式鞋行
https://shop114618540.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8V1Chk 瑞足鞋类专营店
https://shop72378809.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.GkcKnB 骑野猪逛商城
https://shop110451280.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ycMpfQ zjk674278203
https://shop62228437.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7BDSzc 饭饭鞋居
https://shop68712710.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.aQR306 505号鞋仓
https://shop35822953.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.E9Vxon 8柠檬茶8
https://shop112671060.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.uOXi0k 米亲旗舰店
https://shop102220011.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.cWmieh 宝贝的当家
https://shop61275216.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.056OxF 魔衣盒子
https://shop101115841.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.SF5wih 8至尚优品8
https://shop36181763.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3chG74 小腰精080616
https://shop72626184.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.b2FnlO 爱慕丽_shoes
https://shop101190555.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.MXE7GD 帝一鞋
https://shop116831246.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.TQLoxd 菠菜巴巴
https://shop59639215.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.QEHF2z 我你12345678
https://shop35967007.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.fpT7ty lili830909
https://shop105666696.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.snN4GK linpanpanda
https://shop33295400.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.R1y03Y xiaobitou
https://shop118345431.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7FCgAV 麦兜时尚女鞋
https://shop115007751.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.AXZSoj 落脚点888888
https://shop115869961.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.h5Jeyj misscat原创店铺
https://shop107681283.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.xopP4L chengxueling666
https://shop59889200.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5Rs20Y wsszm0602
https://shop58325514.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.LZibQi 串串连888
https://shop104873961.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.kMwGX5 兰兰5526

 

TOP 10 NHỮNG SHOP DOANH THU NGHÌN TỈ TRÊN 1688

 NGÀNH THỜI TRANG NỮ

TOP 1: https://nantaoli.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 2: https://shijianlvtu.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 3: https://chiccat.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 4: https://hanyan.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 5: https://shop1401382842370.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 6: https://hooozen.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 7: https://zhicongxi.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 8: https://missweet.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 9: https://shop1407887059454.1688.com/page/merchants.htm…
TOP 10: https://13031619869.1688.com/page/merchants.htm…

——————————————————————————————

 NGÀNH THỜI TRANG TRẺ EM

TOP 1: https://chouytou.1688.com/page/merchants.htm
TOP 2: https://foshanxingyuntu.1688.com/page/merchants.htm
TOP 3: https://hzmeichun.1688.com/page/merchants.htm
TOP 4: https://enzuobaby.1688.com/page/merchants.htm
TOP 5: https://yunshansocks.1688.com/page/merchants.htm
TOP 6: https://shop1371808464757.1688.com/page/merchants.htm
TOP 7: https://yjwabc.1688.com/page/merchants.htm
TOP 8: https://shop1390236915240.1688.com/page/merchants.htm
TOP 9: https://morden.1688.com/page/merchants.htm
TOP 10: https://yurongcun.1688.com/page/merchants.htm


Link cập nhật liên tục tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BHQIrd1YsxnlDdZs6sOoJsihb2eAi4gSfDvU27YKD_8/htmlview 

Tags
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close