Indiegogo

Doanh Nhân Thành Công

Biết mình đang làm gì và lý do vì sao (Danae Ringelmann)

Danae Ringelmann là nhà đồng sáng lập dịch vụ gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) Indiegogo. Kể từ năm 2008, Indiegogo…

Read More »
Close