Bill Gates

Làm Giàu

Kinh Nghiệm Khởi Nghiệp Và Kinh Doanh Cần Có

Khởi nghiệp!  Các bạn đừng bao giờ nghĩ các bạn bây giờ là mới bắt đầu khởi nghiệp, kể cả…

Read More »
Doanh Nhân Thành Công

Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại

Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại – Bill Gates (Nhà sáng lập Microsoft) Mẹ tôi, người đã rất tự…

Read More »
Back to top button